Hitta hit

Vägbeskrivning

Om ni kommer från Borås
Kör R40 mot Ulricehamn, tag av mot Äspered i Dalsjöforsmotet, fortsätt följ skyltar till Äspered.

Om ni kommer från Ulricehamn
Kör R40 mot Borås, tag av mot Äspered i Dalsjöforsmotet, fortsätt följ skyltar till Äspered.
Alternativt kör R40 mot Borås, tag av i Hökerumsmotet, kör vänster i 1:a rondellen, kör rakt fram i 2:a rondellen. Vid macken tag höger ut på gamla R40 mot Borås, följ sedan skyltar till Äspered.